Floating Facebook Widget
forsiden webdesign grafikk guider guider
bokehpreview

Gratis design 1: bokeh

Sette inn egen header Bytt ut url-en som er markert med rosa med url-en til headeren din. Endre høyden som er markert med rosa. Fjerne bloggnavnet i headeren Legg til display: none; under denne koden       

Nerdie.me Design Proudly powered by WordPress